Scan het leesonderwijs op je school

Met de leesscan breng je als team het leesonderwijs op jouw school in kaart. Het is een instrument dat je helpt om te (her)starten met een leesbeleid. Op basis van een ingevulde leesscan kan je een leesbeleid opstarten en je leesbeleidsplan evalueren of bijsturen. Zo versterk je je leesonderwijs doelgericht.

Scan je leesonderwijs

Wat houdt de leesscan in?

De leesscan is een lijst van een vijftigtal vragen die je helpt om op een snelle en eenvoudige manier zicht te krijgen op de sterktes en uitdagingen voor het leesonderwijs op jouw school. Het resultaat wordt meteen gevisualiseerd. Op basis van je leesscan kun je doelen en acties bepalen om je leesonderwijs te versterken. Je kunt de leesscan op een later tijdsstip opnieuw uitvoeren om de evolutie van je leesbeleidsplan in kaart te brengen.

In het filmpje vertellen leesexperts en leerkrachten wat de pijlers zijn van krachtig leesonderwijs en hoe de leesscan ook jouw school op weg kan helpen.

Van leesscan naar leesplan

Om van lezen een topprioriteit te maken, kan je als schoolteam inzetten op:

  • een leesbeleid
  • een krachtige en motiverende leesomgeving
  • lees(bevorderende) didactiek
  • leesmonitoring en feedback

Krachtig leesonderwijs wordt gerealiseerd wanneer je als schoolteam werk maakt van ál deze onderdelen. Daarnaast wordt je leesbeleid ook krachtiger als je samenwerkt met een breed leesnetwerk. Om je leesonderwijs te versterken, kun je samenwerken met leerlingen, ouders, pedagogisch ondersteuners, bibliotheekmedewerkers en andere (culturele) partners.

Een duurzaam leesbeleid

Met een duurzaam leesbeleid ondersteun je jouw leerlingen op meerdere aspecten:

  • de leesvaardigheid van de leerlingen (technisch en begrijpend lezen)
  • de leesmotivatie van de leerlingen
  • het leesgedrag van leerlingen

Deze aspecten van lezen spelen voortdurend op elkaar in. Ze hangen ook sterk samen met de kennis van de wereld en de talige achtergrond van de leerlingen.

Pijlers van krachtig leesonderwijs

Over de leesscan

De leesscan is het resultaat van een onderzoeksproject van hogeschool Odisee in samenwerking met AP Hogeschool, Universiteit Gent, Iedereen Leest, Stichting Lezen en de Taalunie. Het is dus een gevalideerd instrument dat gestoeld is op onderzoek. Sinds 2024 wordt de leesscan gecoördineerd door Iedereen Leest, de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering.

Wat na de leesscan?

Vul je met je (lees)team de leesscan in, dan krijg je na afloop een visueel resultaat. Zo krijg je meer zicht op de sterktes en uitdagingen van het leesonderwijs op jouw school. Per pijler krijg je inspiratie om aan de slag te gaan:

Daarnaast kan je je verder verdiepen in de pijlers voor krachtig leesonderwijs in het handboek Van leerlingen lezers maken. Je vindt ook heel wat inspiratie bij Iedereen Leest, in de vele nummers van Tijdschrift FONS, het magazine Beste Boekenjuf/-meester, de artikels over lezen op KLASSE en het Tijdschrift Lezen.

twee leerlingen kijken samen in een prentenboek
© Michiel Devijver en Iedereen Leest