Over de leesscan

De leesscan wil leerkrachten en pedagogische begeleiders op weg helpen naar een duurzaam leesbeleid. Met de leesscan kan je gericht de beginsituatie analyseren op je school. Vervolgens krijg je inspiratie op maat van jouw resultaat.

Er is reden tot ongerustheid over lezen in het Nederlandse taalgebied. Onderzoeken zoals PIRLS en PISA wijzen op een dalende leesvaardigheid én leesmotivatie van leerlingen in alle onderwijsniveaus. Leerlingen behalen niet het gewenste begripsniveau én hun betrokkenheid bij lezen en leesmotivatie is laag.

Naar krachtig leesonderwijs

Met het onderzoeksproject 'De leesscan' (2021-2023) wilde hogeschool Odisee schoolteams ondersteunen richting een duurzaam leesbeleid, vertrekkend van hun eigen specifieke schoolsituatie. Daarbij werden de aanbevelingen van de Taalunie gevolgd: een duurzaam leesbeleid is cruciaal om de lees- en bij uitbreiding leerprestaties van elke leerling te verbeteren. Schoolteams die willen inzetten op krachtig leesonderwijs hebben best aandacht voor:

  • een duurzaam lees- en taalbeleid
  • een motiverende leesomgeving
  • effectieve leesdidactiek
  • leesmonitoring
  • samenwerking met een breed leesnetwerk
afbeelding van zittende leerlingen die een boek lezen
© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Via de leesscan wordt ook het urgentiebesef van schoolteams aangewakkerd om werk te maken van de verschillende pijlers van krachtig leesonderwijs. Het project 'De leesscan' resulteerde in een digitaal platform dat bestaat uit een leesscan op schoolniveau, inspiratiewijzers en praktijkvoorbeelden.

Het resultaat van een samenwerking

De leesscan is het resultaat van een onderzoeksproject van hogeschool Odisee in samenwerking met AP Hogeschool, Universiteit Gent, Iedereen Leest, Stichting Lezen en de Taalunie. Volgende medewerkers van Odisee werkten mee aan het project: Jona Hebbrecht, Lieve Van Severen, Davy De Winne, Rutger De Wilde en Ruth Van Wichelen.

Het onderzoeksproject 'De leesscan' (2019 - 2023) werd gefinancierd met PWO-middelen van hogeschool Odisee. Het digitaal platform van de leesscan kon in 2020 versneld ontwikkeld worden met extra financiële steun van de Taalunie.

Vanaf 2024 neemt Iedereen Leest, de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering, het beheer en de coördinatie van de leesscan op zich.

leerkracht leest voor in een turnzaal
© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Een vraag over de leesscan?

Heb je een vraag over het ontstaan van de leesscan? Ben je op zoek naar professionalisering op basis van de leesscan? Stuur ons een bericht via het contactformulier.