Welkom

Hoe werkt de leesscan?

afbeelding van zittende leerlingen die een boek lezen
© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Wil je zicht krijgen op de sterktes en uitdagingen van het leesonderwijs op jouw school? Met de leesscan kan je een stand van zaken opmaken. De leesscan bestaat uit ongeveer 50 stellingen. Je kan de stellingen vooraf al eens bekijken in dit overzicht. Elke stelling kan je een score geven van 1 tot en met 5.

Met wie vul je de leesscan in?

Idealiter vul je de leesscan in met je leesteam. Zo'n leesteam, kernteam of leeswerkgroep bestaat uit enkele leraren, de taal- of leescoördinator, de zorgleraar of -coördinator en een of meer beleidsvertegenwoordigers. Zo zorg je voor een representatieve vertegenwoordiging van je schoolteam. Bespreek samen met je leesteam de vragen om tot een gedeeld antwoord te komen.

Heb je hier niet de mogelijkheid toe? Je kunt de vragenlijst ook individueel laten invullen door de leerkrachten door een link door te mailen. Na het invullen krijg je dan een gemiddelde van de resultaten.

Waar vind je jouw resultaat?

Nadat je alle stellingen invult, krijg je een resultaat waarmee je op een eenvoudige manier zicht krijgt op de sterktes en uitdagingen voor het leesonderwijs op jouw school. De resultaten worden pas verwerkt als alle vragen zijn ingevuld. Bij 'mijn leesscans' vind je je uiteindelijke resultaat.

Start met de leesscan

Log in via 'Mijn Iedereen Leest'-account en start hieronder een nieuwe leesscan die je individueel invult. Ben je ingelogd, dan kan je ook een link delen met jouw schoolteam. Zij vullen met die link de leesscan in en hoeven geen account aan te maken. Heb je nog een praktische vraag, bekijk dan ook de veelgestelde vragen.