FAQ

Vind hieronder je antwoord terug op de veelgestelde vragen bij de leesscan. Klik op een vraag om het antwoord te lezen. Vind je geen antwoord op je vraag? Neem contact op.

Hoe registreer ik mij? Hoe log ik in?

Je kan een account aanmaken op 'Mijn Iedereen Leest' via de knop 'Mijn leesscans'. Van zodra je een account hebt, kan je daar ook inloggen.

Hoe kan ik de leesscan invullen?

Iedereen kan een account aanmaken. Van zodra je een account hebt aangemaakt en bent ingelogd, kan je de leesscan invullen. Je kan met je account ook een link delen naar je schoolteam (zie volgende vraag). Zij kunnen dan een leesscan invullen zonder account. Alle resultaten worden dan in een gemiddeld resultaat getoond via jouw account.

Hoe kan mijn schoolteam de leesscan invullen?

Via 'Mijn leesscans' kan je een nieuwe leesscan starten. Die vul je bij voorkeur samen in met je lees- of schoolteam. Wil je de leesscan door meerdere mensen individueel laten invullen, kan dat ook. Via 'Mijn leesscans' kies je dan voor 'deel een link naar de vragenlijst'. Die unieke URL stuur je naar iedereen die de leesscan wil invullen. Jij ziet intussen via je account hoeveel leesscans al werden ingevuld. Om het gemiddelde resultaat te zien, kies je voor 'stoppen met delen' via 'beheer leesscan'. Nadien verschijnt het gemiddelde resultaat bij 'Mijn leesscans'.

Hoeveel tijd moet ik voorzien voor het invullen van de leesscan?

Afhankelijk van de grootte van het leesteam en de mate waarin een team in interactie gaat over de vragen, neemt de leesscan meer of minder tijd in beslag. De leesscan bestaat uit een vijftigtal vragen. Uit gebruikersonderzoek blijkt dat leesteams gemiddeld drie kwartier tot één uur spenderen aan het uitvoeren van de leesscan.

Wat als een deel van de vraag niet beantwoordt aan de situatie op mijn school?

Bij het uitvoeren van de leesscan kan het gebeuren dat een deel van een vraag wel of niet beantwoordt aan de situatie op jouw school. In dat geval kies je als team niet voor de maximumscore, maar voor een neutralere score. Als de vraag niet van toepassing is voor het leesonderwijs op jouw school, dan kies je voor de laagste score.

Waar vind ik mijn resultaten?

Heb je een leesscan ingevuld, dan vind je de resultaten onder 'Mijn leesscans'. Daar vind je ook eerder ingevulde leesscans terug. Deelde je een link met je schoolteam? Dan moet je de link eerst afsluiten (zie de vraag 'Hoe kan mijn schoolteam de leesscan invullen'). Nadien vind je het gemiddelde resultaat terug bij 'Mijn leesscans'.

Hoe moet ik de afbeelding en de resultaten interpreteren?

Na het invullen van de leesscan krijg je een ingekleurde figuur met vijf hoeken te zien. Hoe voller de vijfhoek is ingekleurd, hoe sterker jouw schoolteam zichzelf scoort voor de verschillende pijlers van krachtig leesonderwijs . We benadrukken hierbij dat de leesscan geen evaluatie-instrument is, maar wel een reflectie-instrument. Als je als schoolteam lager scoort op één of meerdere pijlers van de leesscan, dan biedt dit kansen om je leesonderwijs te versterken. De leesscan kan ook helpen om bij het volledige schoolteam de urgentie te verhogen om sterk(er) in te zetten om bepaalde pijlers van krachtig leesonderwijs.

Hoe worden mijn resultaten berekend?

Op alle stellingen in de leesscan kan je aanduiden in welke mate je akkoord gaat met de stelling. Achterliggend wordt een score van 1 tot 5 toegekend aan jouw antwoord. Per pijler worden die scores opgeteld. Hoe hoger die score, hoe groener de figuur bij je resultaten.

Kan ik resultaten opslaan of printen?

Na het invullen van de leesscan krijg je een visueel resultaat en het antwoord op elke vraag. Dat resultaat kan je opslaan als pdf-document of afdrukken. Je krijgt de resultaten niet automatisch per e-mail toegestuurd. Ze worden enkel in jouw account bewaard bij 'Mijn leesscans'.

Hoe ga ik aan de slag met de resultaten?

Het resultaat van de leesscan kan een vertrekpunt vormen om het leesonderwijs op je school te versterken. Een leesbeleidsproces is een cyclisch proces. Aan de hand van de leesscan breng je als schoolteam de beginsituatie in kaart voor het leesonderwijs op school. Op basis van de resultaten van de leesscan kan je leesteam een leesplan opstellen met een gedragen visie op leesonderwijs die vertaald wordt naar doelen en acties. Als de acties in het leesplan uitgevoerd zijn, is het belangrijk om deze te evalueren en indien nodig bij te sturen.

Waar vind ik inspiratie om verder mee aan de slag te gaan?

Vul je met je (lees)team de leesscan in, dan krijg je na afloop een visueel resultaat. Zo krijg je (meer) zicht op de sterktes en uitdagingen van het leesonderwijs op jouw school. Per pijler krijg je inspiratie om aan de slag te gaan.

Kan ik de leesscan meerdere keren invullen?

Je kan de leesscan meerdere keren invullen. Het is immers een reflectie-instrument om je leesbeleid op te starten, te evalueren of waar nodig bij te sturen. Door de scan een eerste keer in te vullen, krijg je een actueel beeld van het leesonderwijs op jouw school, bijvoorbeeld bij de start van een professionaliseringstraject. Door de leesscan nog eens in te vullen (na één jaar, twee jaar, ..) krijg je zicht op de weg die jouw school heeft afgelegd.

Hoe is de leesscan ontstaan?

De leesscan is het resultaat van een onderzoeksproject van hogeschool Odisee in samenwerking met AP Hogeschool, Universiteit Gent, Iedereen Leest, Stichting Lezen en de Nederlandse Taalunie.

Meer info