Privacy disclaimer

Copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of elektronisch op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Iedereen Leest.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Iedereen Leest waakt erover dat al jouw gegevens veilig worden afgeschermd. Alle data worden uitsluitend anoniem verwerkt in functie van onderzoek en datarapportering.

Heb je hierover vragen, neem contact op.