Inspiratie bij de pijler leesbevordering

Vulde jouw school de leesscan in en wil je nog meer inzetten op de pijler leesbevordering? Op deze pagina vind je verdere inspiratie. Leesbevordering houdt in dat je iemand wil motiveren om meer te gaan lezen uit eigen wil. Leesbevordering is het stimuleren van (voor)lezen, zodat iemand gemotiveerd wordt tot lezen en lezen ervaart als een zinvolle (vrije)tijdsbesteding in functie van hun lees-, taal en persoonlijke ontwikkeling.

Mis je inspiratie? Laat het ons weten!

  Naar de andere inspiratiepagina's

  afbeelding van zittende leerlingen die een boek lezen
  © Michiel Devijver en Iedereen Leest

  Inspiratie bij de pijler leesbeleid

  Meer lezen
  afbeelding van zittende leerlingen die een boek lezen
  © Michiel Devijver en Iedereen Leest

  Inspiratie bij de pijler leesomgeving

  Meer lezen
  leerkracht wijst woorden op een blad aan, rondom haar zitten leerlingen samen aan tafel
  © Michiel Devijver en Iedereen Leest

  Inspiratie bij de pijler leesdidactiek

  Meer lezen
  twee leerlingen zitten aan hun schoolbank en lezen samen in een boek
  © Michiel Devijver en Iedereen Leest

  Inspiratie bij de pijler leesmonitoring

  Meer lezen